อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม        เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาควบคู่แบบจำกัดจำนวน
ภาพปกหนังสือ Dive into deep learning : tools for engagement
ภาพปกหนังสือ How writing faculty write : strategies for process, product, and productivity
ภาพปกหนังสือ In contact : clinical contact lens practice
ภาพปกหนังสือ สมุดไทย : บันทึกภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสยาม
ภาพปกหนังสือ หลักกฎหมายลิขสิทธิ์และบทวิเคราะห์
ภาพปกหนังสือ ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ 2563
ภาพปกหนังสือ ระบบเสียงและไวยากรณ์ภาษาไทยและภาษาเขมร
ภาพปกหนังสือ ลับลี้แต่ไม่ลี้ลับ : ปลายแผ่นดินด้ามขวานของไทย
ภาพปกหนังสือ คำอธิบายหลักพื้นฐานของกฎหมายเอกชน = Basic principle of private law
ภาพปกหนังสือ คู่มือป้องกันมลภาวะทางแสง (Light pollution) ฉบับประชาชน
ภาพปกหนังสือ จดโน้ตขั้นเทพ เปลี่ยนกระดาษให้เป็นสมองที่สอง
ภาพปกหนังสือ จิตวิทยาการรู้คิด = Cognitive psychology
ภาพปกหนังสือ จีน คิดใหญ่ มองไกล = The rise of China
ภาพปกหนังสือ ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ 2563
ภาพปกหนังสือ ด่านซ้ายกรีนเนท : ผู้หญิง เกษตรทางเลือกและปฏิบัติการทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ภาพปกหนังสือ Parasite = ชนชั้นปรสิต
ภาพปกหนังสือ วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ชื่อเรื่อง: วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริม เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือด้านสังคมศาสตร์ ใช้วิธีการประเมินแบบ Double Blinded Review .. อ่านต่อ >>
สถานที่: ชั้น 2 อาคาร 2
วิธีการเตรียมสุขภาพให้พร้อม
สำหรับการสอบ


ในช่วงการสอบมักมีนักศึกษาป่วยฉุกเฉินเป็นจำนวนมาก สาเหตุการป่วยที่พบบ่อย คือ นอนดึก หรือไม่ได้นอน ไม่ได้รับประทานอาหารมื้อเช้า เพื่อหลีกเลี่ยงการป่วยดังกล่าว ควรเตรียมตัวก่อนสอบ ดังนี้
.. อ่านต่อ >>
| เว็บไซต์เวอร์ชั่นเดิม |
ค้นหาภายในเว็บไซต์ : power by Google

มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ห้องสมุดในประเทศไทย ห้องสมุดต่างประเทศ
เข้าใช้ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย ที่สำนักหอสมุดกลางให้บริการ ด้วยอินเทอร์เน็ตจากเครือข่ายภายนอก ม.ร. (อินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการอื่น) ต้องติดตั้งและใช้งาน Proxy Server >>
ผู้ใช้บริการ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้อง Login เข้าใช้งาน และ Logout เมื่อเลิกใช้งาน
สมัครสมาชิก (Register) เพื่อเข้าใช้งาน
ร้องเรียนการให้บริการ ของสถาบันคอมพิวเตอร์
● สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์เฉพาะกิจ โทร. 0-2310-8800 ต่อ 2244

Latest Update : 07 August 2020, 04:49 PM

ส่งข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636